Errata (g przed numerem wiersza oznacza, że jest to numer wiersza liczonego od góry strony, a d, że od dołu strony i poczynając od 1)

6.g14

jest:

$a = defined($b) ? $b : $c;\

 

powinno być:

$a = defined($b) ? $b : $c;

19.g18

jest:

rand(100) < 20 ? ("\040 ^ $1) : $1

 

powinno być:

rand(100) < 20 ? ("\040" ^ $1) : $1

45.g2

jest:

my $str = unpack("B32", pack("N shift));

 

powinno być:

my $str = unpack("B32", pack("N", shift));

75.g13

jest:

($yyyy, $mm, $dd) = ($date =~ /(\d+)-(\d+)-(\d+)/;

 

powinno być:

($yyyy, $mm, $dd) = ($date =~ /(\d+)-(\d+)-(\d+)/);

204.d4

jest:

piku

 

powinno być:

pliku

235.d10

jest:

boforowane

 

powinno być:

buforowane

240.g16

jest:

#dołącz

 

powinno być:

#include

282.d17

jest:

# ustaw klasę C net

 

powinno być:

# ustaw sieć klasy C

283.g1

jest:

# ustaw klasę C net

 

powinno być:

# ustaw sieć klasy C

409.g8

jest:

#dołącz

 

powinno być:

#include

409.g9

jest:

#dołącz

 

powinno być:

#include

409.g10

jest:

#dołącz

 

powinno być:

#include

409.g11

jest:

#dołącz

 

powinno być:

#include

409.g12

jest:

#dołącz

 

powinno być:

#include

437.g1

jest:

#zdefiniuj

 

powinno być:

#define

437.g2

jest:

#zdefiniuj

 

powinno być:

#define

437.g4

jest:

#utwórz (hostent object)->type() same as (hostent object)->addrtype()

 

powinno być:

#spowoduj by (hostent object)->type() było identyczne z (hostent object)->addrtype()

437.g6

jest:

#utwórz (hostenv object)->addr() same as (hostenv object)->addr_list(0)

 

powinno być:

#spowoduj by (hostenv object)->addr() było identyczne z (hostenv object)->addr_list(0)

460.d8

jest:

użycie Tie::Folded;

 

powinno być:

use Tie::Folded;

538.g13

jest:

$pid = open(PH, "pol 2>&1 |");

 

powinno być:

$pid = open(PH, "cmd 2>&1 |");

652.d20

jest:

die "cannot fork: $!" unless ...

 

powinno być:

die "nie mogę wykonać fork: $!" unless ...

667.d2

jest:

Domyślny

 

powinno być:

Domyslny

670.g26

jest:

p("Miast: ", textfield("City")),

 

powinno być:

p("Miasto: ", textfield("City")),

670.g33

jest:

Zamówienie

 

powinno być:

Zamowienie